Om oss

Dagsenter er et aktivitetstilbud på dagtid til utviklingshemmede. Det jobbes med å skape gode og meningsfylte aktiviteter til den enkelte.

Dagsenteret legger vekt på et godt faglig og kreativt miljø og har stor grad av variasjon og spennvidde i aktivitetstilbudet.

Eidsvåg dagsenter gir tilbud til 45 unge og voksne utviklingshemmede personer.