Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergenhus og Årstad gir tjenester til barn og unge 0 til 18 år. Du kontakter tjenesten ved å sende inn henvisningsskjema du finner i innbyggerhjelpen under.

Barn og ungdom som er født med diagnoser eller ulike former for risiko kan ha behov for fysioterapi og ergoterapi. Faktorer som akutte traumer, somatiske og psykiske helseplager kan også utløse behov for ergo- eller fysioterapi i kortere eller lengre perioder.

En henvisning til ergoterapeuten og fysioterapeuten starter med en grundig undersøkelse som gir et bilde av barnets og ungdommens utfordring, ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser.

Tiltak finner vi i samarbeid med barnet eller ungdommen og foresatte.

Tiltak kan være:

  • kartlegging og tilrettelegging for mestring gjennom lek og aktivitet
  • trening på dagliglivets aktiviteter og motoriske ferdigheter, individuelt eller i gruppe
  • rådgivning og veiledning til foreldre og andre samarbeidsparter
  • tilrettelegging av omgivelser hjemme, på skolen og i barnehagen
  • formidling av hjelpemidler til forflytning og aktivitet
  • velferdsteknologi
  • ansvarsgrupper og Individuell plan
  • andre forebyggende og helsefremmende tiltak

Når barn og ungdom har behov for hjelp fra flere, samarbeider vi med sykehus, institusjon, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage, SFO, skole og hjem.

Du finner henvisningsskjema i innbyggerhjelpen

Lenke til skjema: