Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Hos oss jobber ergo -og fysioterapeuter. Vi gir tjenester til mennesker som i forbindelse med skade, funksjonshemming, sykdom eller andre omveltninger i livet kan ha vansker med daglige aktiviteter.

Vi jobber både helsefremmende, forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende. Tjenesten kan gis hjemme hos deg der du oppholder deg på dagtid, og/eller i tjenestens egne lokaler.

Ergo- og fysioterapeutene samarbeider nært med andre helse- og omsorgstjenester i Bergen kommune, skoler, NAV og spesialisthelsetjenesten. Vi er da en del av det tverrfaglige teamet rundt bruker. Vi legger stor vekt på brukermedvirkning.

Under overskriften "Innbyggerhjelp" til venstre finner du oversikt over tjenester og tiltak  i regi av  ergo- og fysioterapitjenesten.  Lenkene fører deg videre til mer informasjon om de ulike tiltakene.

Tjenesten er delt i to avdelinger, og du  finner kontaktinformasjon under det byområdet du tilhører: