Om oss

Etat for barn og familie har ansvar for barneverntjenester, barne- og familietjenester, barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger, utekontakten og forsterhjemsveiledning og tilsyn.

Etaten ledes av etatsdirektør Rønnaug Helene Frøiland

Vårt ansvar

Etat for barn og familie har ansvar for:

  • Kommunens barneverntjenester
  • Kommunens barne- og familietjenester, som omfatter:
    • helsestasjons- og skolehelsetjeneste, inkludert svangerskapskontroll og helsestasjoner for ungdom
    • barne- og familiehjelpen (psykisk helse for barn og unge og familieveiledning som barneverntiltak)
    • ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge.
  • Barneverntjenesten for enslige midreårige flyktninger
  • Enhet for barnevernvakten, utekontakten og fosterhjemsveiledning og tilsyn

Vår organisering

Tjenestene er organisert i fire byområder. Under menypunktet  "Underavdelinger" finner du kontaktinformasjon til avdelingen i ditt byområde.