Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Etat for barn og familie har ansvar for barneverntjenester, barne- og familietjenester, barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger, utekontakten og forsterhjemsveiledning og tilsyn.

Etaten ledes av etatsdirektør. Konstituert etatsdirektør er Anne Tove Tønnesen Boga.

Vårt ansvar

Etat for barn og familie har ansvar for:

Kommunens barneverntjenester
Kommunens barne- og familietjenester, som omfatter:
  • helsestasjons- og skolehelsetjeneste, inkludert svangerskapskontroll og helsestasjoner for ungdom
  • barne- og familiehjelpen (psykisk helse for barn og unge og familieveiledning som barneverntiltak)
  • ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge.
Barneverntjenesten for enslige midreårige flyktninger
Enhet for barnevernvakten, utekontakten og fosterhjemsveiledning og tilsyn.

Vår organisering

Tjenestene er organisert i fire byområder. Under menypunktet  "Underavdelinger" finner du kontaktinformasjon til avdelingen i ditt byområde.