Gå tilbake til:
Du er her:
Haugatun barnehage. Barn danser og synger utendørs.
Sang og dans i Haugatun barnehage.
Bilde: Nina Johnsen

Om Etat for barnehage

Etat for barnehage har ansvar for drift og oppfølging av de kommunale barnehagene, organisert i fire byområder.

Vårt oppdrag er å bidra med rådgivning, kompetanseheving og fagutvikling for barnehageansatte.

Vår organisering

Etat for barnehage har ansvar for 73 kommunale barnehager fordelt på fire byområder. Hvert av byområdene blir ledet av en områdeleder. I tillegg til områdelederne har etaten fag-, økonomi- og personalrådgivere.

Etat for barnehager er en del av Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI), og er ledet av direktør Mimi Bjerkestrand. Barnehagemyndigheten er lagt til Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon. Denne seksjonen har tilsyn og oppfølging med alle kommunale og private barnehager i Bergen.

Våre ansvarsområder

Etat for barnehage implementerer politiske vedtak og sørger for kompetanseutvikling for de kommunale barnehagene, i henhold til lov og rammeplan. Vi bistår barnehagene både på personalfelt og fagfelt, og våre fire områdeledere fungerer som styrernes nærmeste ledere. Etatens rådgivere på migrasjonsfeltet gir kompetanseheving og rådgivning både i de kommunale og i de private barnehagene.

Vil du jobbe hos oss?

Ønsker du å bidra til å styrke kvaliteten i det kommunale barnehagetilbudet? Etat for barnehage rommer mange med barnehagefaglig bakgrunn, men har også kolleger innen økonomi- og administrasjonsfag.  Vi lyser ut ledige stillinger på Finn.no.