Stue med sittegrupperinger
Fra Storstuen på Melkeplassen.
Bilde: Etat for boligforvaltning

Ny aktør i aktivitetshuset på Melkeplassen

Etat for boligforvaltning har flere hus eller lokaler for felles aktiviteter. Disse aktivitetshusene er en viktig møteplass i området, og er drevet av forskjellige aktører.

Storstuen

Aktivitetshuset som vi har på Melkeplassen kalles for Storstuen. Her har vi nettopp gjort en avtale med en helt ny aktør som skal starte opp i august: Mangfoldhuset Vestland.

Bilde av logo på storskjerm i sal med mennesker
Fra en presentasjon holdt av Mangfoldshuet
Bilde: Mangfoldhuset Vestland

Om Mangfoldhuset Vestland

Mangfoldhuset er en ideell frivillig organisasjon som er opptatt av å samle ulike mennesker i samfunnet. De har prosjekter og aktiviteter for alle som ønsker å være med. Deres fokus er inkludering og engasjement for alle, uavhengig av religion og etnisitet.

I Storstuen har Mangfoldhuset planer om å ha mange ulike aktiviteter, som leksehjelp, kokkeklubb, robotikk-kurs, sjakk-kurs, koreografikurs, og/eller mange andre, etter hvert som de kommer på plass i lokalet. 

Utleie

Lokalet kan også leies i helgene. Mange feirer for eksempel barnebursdager her. Fra 1. august er det Mangfoldhuset dere skal ta kontakt med hvis dere vil leie lokalet til eget arrangement. Våre leieboere får redusert pris.

Gleder oss til samarbeid

Vi i Etat for boligforvaltning gleder oss til at Mangfoldhuset kommer på plass i august på Melkeplassen. Vi ønsker dem lykke til med oppstart og ser frem til godt samarbeid!

Portrettfoto av kvinne
En av Mangfoldhusets ildsjeler: Elif Mehtap Berk
Bilde: Mangfoldhuset Vestland
Adressen til Storstuen:

Arne Abrahamsens vei 1, 
5161 Laksevåg
 

Kontaktinfo til Mangfoldhuset:

Tlf: 486 65 518
E-post: elifbrk@mangfoldhuset.no Facebook: Mangfoldhuset Vestland