Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om oss

Om oss

Etat for boligforvaltning eier, drifter, forvalter og leier ut kommunale boliger og andre botilbud i Bergen kommune. I tillegg setter vi i verk bolig- og miljøforbedrende tiltak.

Hvem skal du kontakte

Hvem skal du kontakte?

Leietakers ansvar

Hva er leietakers ansvar? Og hvilke oppgaver har du som leietaker hos Etat for boligforvaltning?

Råd og tips på ulike språk om å bo trygt og godt i kommunal bolig

Etat for boligforvaltning har laget en informasjonsfilm på 18 språk med praktiske råd om å bo i kommunal bolig i Bergen. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre til deg som leier en kommunal bolig.

Beboerbladet

Beboerbladet er Etat for boligforvaltning sitt eget informasjonsblad som distribueres til alle våre leietakere. Bladet kommer ut to ganger i året, et til sommeren og et til jul.