RSS

Om oss

Om oss

Etat for boligforvaltning eier, drifter, forvalter og leier ut kommunale boliger og andre botilbud i Bergen kommune. I tillegg setter vi i verk bolig- og miljøforbedrende tiltak.

Økonomiavdelingen innfører telefontid for leietakere

Fra 9. oktober innfører økonomiavdelingen ved Etat for boligforvaltning telefontid for leietakere.

Viktig informasjon fra brannvesenet til deg som bor i kommunal bolig

– For din trygghet er det viktig at brannsikkerheten i leiligheten sjekkes regelmessig. Derfor trenger vi å få komme inn i boligen din for å utføre kontroll, forteller Carita Johnstad i brannvesenet.

Ny aktør i aktivitetshuset på Melkeplassen

Etat for boligforvaltning har flere hus eller lokaler for felles aktiviteter. Disse aktivitetshusene er en viktig møteplass i området, og er drevet av forskjellige aktører.

Åpning av Landåsveien 33 bofellesskap

Nytt liv i gammelt bygg - Åpning av bofellesskap i gamle Landås skoles «Høyblokken».