Tre jenter som bader i svømmehall
Idrettsleir i Fyllingsdalen
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Om Etat for idrett

Etat for idrett har ansvar for drift av offentlige idrettsanlegg i Bergen kommune. Dette inkluderer svømme- og idrettshaller, isanlegg, fotballbaner, friidrettsanlegg og Fysakhus.

Vår organisering

Etat for idrett er en del av Byrådsavdelingen for næring, kultur og idrett, og er ledet av direktør Torbjørn Iversen. Etat for idrett har ansvaret for svømmehaller og skolebasseng, 25 idrettshaller, to isanlegg, en rekke fotballbaner, friidrettsanlegg og tre Fysakhus.

Våre ansvarsområder

Etat for idrett består av de fire avdelingene drift, aktivitet, anlegg og stab.

Driftsavdeling
Driftsavdelingen koordinerer og setter i verk drifts- og vedlikeholdsoppgaver i kommunens idrettsanlegg. Dette skjer gjennom oppfølging av HMS-arbeidet på anleggene, personalansvar, brukermøter, utarbeiding av systematiske planer for rehabilitering og oppgradering og deltar i arbeidet med bemanningsplaner for alle ansatte.

Aktivitetsavdelingen
Aktivitetsavdelingen tilrettelegger aktiviteter for barn, unge, flerkulturelle, fysisk funksjonshemmede, psykiskutviklingshemmede og seniorer.
Aktivitetstilbudet ved de tre Fysakhusene blir utviklet i samarbeid med avdelingen. I tillegg har aktivitetsavdelingen ansvar for å følge opp bookingsystemet Aktiv kommune, betjene våre tilskuddsordninger, utlånstilbudet BUA og ivareta prosjektene Svøm Bergen og Sykkel Kids.

Anlegg
Anleggsavdelingen følger opp prosjektering av nye idrettsanlegg og kommunale drift- og samarbeidsavtaler. Avdelingen tar seg av innkjøp av driftsutstyr. De har også ansvar for søknad om spillemidler for egne prosjekter, rehabilitering av lysanlegg knyttet til utendørsanlegg og offentlige anskaffelser for etaten.

Stabsavdelingen
Stabsavdelingen er ansvarlig for seksjonens administrative arbeid som ansettelse, opplæring av nyansatte, overordnet ansvar for turnusarbeid, saksbehandling knyttet til personaloppfølging, lønn og nettside. I tillegg ligger ansvaret for bil- og maskinparken, overordnet HMS-arbeid og systemansvar for IKT til stabsavdelingen.

Vil du jobbe hos oss? 
Ønsker du å bidra til at idrettsbyen Bergen alltid ligger i fremsterekke? Etat for idrett rommer mange med idrettsfaglig bakgrunn, men har også kolleger
innen økonomi og administrasjon. Vi lyser ut ledige stillinger på Finn.no.