Bildet viser elev som setter sammen bokstavbrikker.
Illustrasjonsfoto.
Bilde: Nina Johnsen

Om Etat for spesialpedagogiske tjenester

Etaten organiserer spesialpedagogiske tjenester til barn, unge og voksne i kommunen. Vår visjon er å bidra til økt inkludering for alle barn og elever i Bergen kommune.

Vår organisering

Etat for spesialpedagogiske tjenester er en del av Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS), og har åtte underliggende enheter:

  • Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL) 
  • Bergen voksenopplæring
  • Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT)
  • Tveiterås skole
  • Pedagogisk-psykologisk senter (PPS) i hver av de fire byområdene

Etatens stab består av en områdeleder som alle enhetsledere rapporterer til, fire rådgivere med fordelt ansvar for barnehagefeltet, skolefeltet, økonomi/internkontroll og koordinering av kompetanseløftet, samt en konsulent. I tillegg har etaten tilknyttet personalrådgivere.

Våre ansvarsområder

Etaten har ansvar for å drifte og utvikle spesialpedagogiske tjenester i samarbeid med Etat for skole og Etat for barnehage. Etaten har også et hovedansvar for å implementere sentrale og lokale politiske vedtak på feltet. Vi arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling av tjenester og forvaltning på det spesialpedagogiske feltet.

Etaten samarbeider med andre etater og byrådsavdelinger i tverrfaglige prosjekter.

Vil du jobbe hos oss?

Ønsker du å jobbe med barn, elever eller voksne med spesielle behov? Ansatte i Etat for spesialpedagogiske tjenester har bred og variert bakgrunn, og høy kompetanse på det spesialpedagogiske feltet. Vi lyser ut ledige stillinger på Finn.no