Om oss i forvaltningsenheten

Forvaltning barn og unge har ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak om helse- og omsorgstjenester til barn under 18 som har utfordringer med psykisk helse.

Våre tjenester

Her er eksempel på tjenester du kan søke om:

  • Støttekontakt til barn
  • Avlastningstilbud som timeavlastning i hjemmet, weekend/besøkshjem, døgnavlastning i institusjon
  • Omsorgsstønad, som kan vurderes i stedet for annen praktisk bistand

Tilgang til tjenestene finner du i innbyggerhjelpen.

Vår kompetanse og arbeid

Hos oss jobber det personer med helse- og sosialfaglig utdanning. Når du søker om tjenester, vil en av våre saksbehandlere ta kontakt med deg for å kartlegge ønsker og behov. Som en del av utredningen drar vi gjerne på hjemmebesøk til dere. Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og barnets perspektiv.

Innen 4 uker vil du motta skriftlig svar på søknaden din. I enkelte tilfeller vil tjenester kunne iverksettes tidligere.

Vi samarbeider tett med barne- og familiehjelpen. Vi kan også gi råd og veiledning om andre hjelpetiltak som finnes i kommunen.