Bilde av sykehjemmets inngangsparti

Om oss

Frieda Fasmer behandlingssenter er et kommunalt senter med 66 korttidsplasser.

De  66 plassene er fordelt på tre avdelinger. Vi har  24 korttidsplasser for pasienter med demens sykdom og 42 somatiske korttidsplasser.

På Frieda Fasmer behandlingssenter skal våre pasienter oppleve trygghet, trivsel og respekt. Personalet skal gjennom gode etiske holdninger, høy kompetanse og gode samarbeidsevner yte god service til pasienter og pårørende. Samhandling med pårørende er viktig, slik at de kan være trygg på at deres nærmeste blir ivaretatt på best mulig måte. Frieda Fasmer behandlingssenter skal være en attraktiv, inspirerende og utviklende arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Beliggenhet

Senteret ligger i Loddefjord bydel, vest for Bergen. Det tar ca. 10 minutter med bil fra Bergen sentrum. Loddefjord er et sentralt knutepunkt og det er gode bussforbindelser i alle retninger. Busstopp i nærheten. Behandlingssenteret ligger på en høyde like ved Loddefjord kirke og har utsikt mot Loddefjordalen og Lyderhorn. Gode parkeringsmuligheter rett utenfor inngangen.

Bygning

Senteret ble åpnet i 1970. Et nybygg ble ferdigstilt i 1997 og huser 1 korttidsavdeling for pasienter med demens sykdom som til sammen har 24 enkeltrom med eget bad/toalett.

Henvendelser

Avdeling 1 Korttidsavdelingen i første etasje med 22 plasser Tlf 53 03 39 70
Avdeling 2 Korttidsavdelingen i andre etasje med 20 plasser Tlf 53 03 39 80
Avdeling 3 Korttidsavdeling  i første etasje, Fasmerstuen med 12 plasser
Tlf 53 03 39 95
Avdeling 3 Korttidsavdeling i andre etasje, Friedastuen med 12 plasser
Tlf 53 03 39 90

Dagtilbud og aktiviteter

Senteret har egen aktivitør, og har faste aktiviteter tirsdag til fredag der musikk-kafè om fredagene er et svært populært arrangement. Vi har et godt samarbeid med dyktige frivillige som er med på å arrangere musikk-kafè i tillegg til en rekke andre fellesarrangement.

Frisør og fotpleier er tilstede på huset faste dager i uken.

Kompetanse og satsningsområder

Behandlingssenteret har høy fagkompetanse innenfor geriatri og demens. Assistenter uten fagutdanning oppmuntres til å søke på de tilbudene kommunen har innenfor helse og omsorg. Faglig utvikling er viktig også etter endt utdannelse, og det gis mulighet for ansatte å ta videreutdanning ut fra senterets kompetansebehov.

Velkomstbrosjyre – korttidsopphold Frieda Fasmer behandlingssenter

Foto av sykehjemmets inngangsparti
 
Bilde: