Grunnskole for voksne i Bergen

Avdeling Grunnskole for voksne holder til i Lars Hilles gate 16a.

Grunnskole til voksne følger kompetansemålene for læreplan for kunnskapsløftet (1.- 10. trinn) og gir opplæring til voksne i fagene: norsk, grunnleggende norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne

  • være over opplæringspliktig alder
  • ikke har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1
  • trenge grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge 

Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Retten er regulert i opplæringsloven kap. 4A og i rundskriv Udir-3-2012

Bergen kommune har ansvaret for denne opplæringen.

Søkere til grunnskole for voksne blir kartlagt før plassering i klasse og undervisning blir tilpasset den enkeltes behov. Har du lite skolebakgrunn, kan det ta flere år å gjennomføre grunnskolen med eksamen og vitnemål. Velger du å gjennomføre deler av grunnskoleopplæringen, kan du få kompetansebevis på det du har gjennomført. 

Ønsker du opplæring i alle fem fagene, tilbyr grunnskole for voksne et fulltidsstudium inntil 30 timer uken, som kan gi mulighet for støtte i Statens Lånekasse for utdanning.