Gå tilbake til:
Du er her:

Skolebuss for elever på Haukås skole

Elevene som bor på strekningen Haukås – Hylkje/ Steinestøvegen har rett på gratis skoleskyss grunnet farlig skolevei.

Skoleskyssen er knyttet til trinnenes start og sluttider og det er satt inn ekstra ruter på det ordinære busstilbudet langs E-39. Elevene skal ta buss 96 både til og fra skolen. Oversikt over avgangstider finner dere i Skyss sin reiseplanlegger på nett. Dersom elevene begynner/slutter til andre tider enkelte dager, så kan de følge busser i ordinær rute.

Elevene som leverte inn busskortet sitt før sommerferien vil få utdelt busskort på skolen i løpet av de første skoledagene. I perioden med smittevernrestriksjoner skal busskortet ikke scannes. 

Dersom ditt barn ikke har fått busskort og dere ønsker at vi skal søke om det, så henvend dere til skolens kontor via e-post (haukas.skole@bergen.kommune.no).