Om oss

Hjemmebaserte tjenester yter nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. I tillegg har vi hjemmehjelpstjeneste som kan gi hjelp eller opplæring med praktiske og personlige oppgaver.

Hjemmebaserte tjenester yter nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie, for eksempel bistand til legemiddelhåndtering, personlig hygiene og sykepleiefaglige prosedyrer, oppfølgning av ernæring, demens- og kreftomsorg, samt omsorg ved livets slutt. I tillegg har vi hjemmehjelpstjeneste som kan gi hjelp eller opplæring med praktiske og personlige oppgaver.

Hva du konkret skal få bistand til vurderer vi i samarbeid med deg, med utgangspunkt i din søknad. Tjenestene tilrettelegges i samråd med deg og eventuelt dine pårørende, og vi tar hensyn til dine individuelle ønsker. Omfanget av hjelpen varieres etter din helsetilstand, slik at du kan fortsette å bo hjemme så lenge som mulig.

Hjemmebaserte tjenester er inndelt i underavdelinger med hjemmesykepleie og hjemmehjelp, med hver sin avdelingsleder som er ansvarlig for den daglige driften av tjenesten. Hjemmesykepleien har sykepleiere på alle vaktene og samarbeider med sykehus, sykehjem, fysio- og ergoterapeut, psykisk helse/rus, legevakt og fastleger.

Hjemmehjelpen arbeider dagtid fra mandag til fredag.

Klikk her for å finne din gruppe i hjemmesykepleien