Om innkjøp konsern

Innkjøp konsern er fagseksjonen til Bergen kommune for offentlige anskaffelser. Seksjonen har ansvar for strategier, verktøy, veiledning og praktisk hjelp når konkurranser skal gjennomføres.