Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Kommuneadvokatens kontor gir juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen. Kontoret har et bredt tilfang av saker av både offentligrettslig og av privatrettslig karakter.

Mange av sakene dreier seg om tvister kommunen er involvert i, hovedsakelig ved at krav gjøres gjeldende mot kommunen. I tillegg utfører kontoret et stort antall rådgivningsoppdrag som omfatter de fleste rettsområder.

Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteproduksjon, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. Kommuneadvokaten yter i tillegg bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse. Kontoret er også juridisk rådgiver i tilknytning til kommunens engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser.