RSS

SFO

Redusert foreldrebetaling høst 2023

Du kan nå søke om redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO for barnehage- og skoleåret 2023-2024. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder bare for ett barnehage- og skoleår av gangen.