Gå tilbake til:
Du er her:

Barn og unge med behov for langvarig og sammensatt bistand

Prosjektet skal bidra til å etablere et variert, tilgjengelig, tilpasset og tilstrekkelig tjenestetilbud til barn og unge med langvarige og sammensatte behov.​

Prosjektet sin hovedoppgave er å bistå linjen med å etablere et utvidet tjenestetilbud til målgruppen skal levere følgende: 

  • Bistå enhetene i å anskaffe et til to bygg som kan benyttes som flerbrukshus
  • Lage en kompetansestrategi for personell som jobber med målgruppen.
  • Opprette et brukerpanel, enten for dette tjenestetilbudet eller for etaten generelt
  • Beskrive rutinene for samhandling mellom enhetene i etaten som er involvert i å gi tjenester til målgruppen.
  • Konkludere om Fact Ung-team skal opprettes
  • Lage en modell for finansiering av tjenestene, inkludert omfordeling av midler
  • Prøve ut et avklaringsmøte mellom involverte enheter for å drøfte brukere, behov og hvordan tjenestene kan innfris
  • Beskrive innhold i tjenestetilbudet til målgruppen, samt formidle dette eksternt

Dokumenter