Gå tilbake til:
Du er her:

Bergens nye barnevern

Prosjektet skal utrede og anbefale konkrete tiltak som bidrar til at etaten når sine ambisjoner og mål for barnevernet.​

Bergens barn og unge skal ha tilgang på en barneverntjeneste de opplever som trygg, der de blir hørt og som de har tillit til. Ansatte i barneverntjenesten skal ha høy kompetanse og god rolleforståelse. De skal ha tilgang til gode verktøy for å hjelpe barn og unge. Barneverntjenesten i Bergen skal arbeide kunnskapsbasert.  

Utvikling i barnevernet skal baseres på verdigrunnlaget og de strategiske målene til Etat for barn og familie. Dette betyr også at FNs barnekonvensjon skal følges.  

Prosjektet skal bidra til at etat for barn og familie når sine ambisjoner og mål om, på den ene siden, et spisset barnevern og, på den andre siden, mer tilgjengelig hjelp for barn, ungdom og omsorgspersoner utenfor barnevernet. 

Prosjektet skal utrede og anbefale konkrete tiltak som bidrar til at etaten når sine ambisjoner og mål for barnevernet.

Dokumenter