Bilde av sykehjemmet med flaggstang og flagg

Om oss

Sykehjemmet er en institusjon for eldre som drives etter moderne prinsipper. Personale er serviceinnstilte og omsorgsfulle, og de har stor kompetanse innen sitt fagområde.

Lyngbøtunets mangfold i tilbud og aktiviteter for eldre og uføre gjør institusjonen til en vesentlig bidragsyter i omsorgskjeden i Laksevåg.

Beliggenhet 

Lyngbøtunet Bo- og servicesenter ligger i naturskjønne omgivelser cirka 10 minutter med bil fra Bergen sentrum. Bussforbindelsene til/fra sentrum og vestover til Sotra er gode. Servicelinjen fra Minde til Laksevåg har endestasjon hos oss.

Bygningen

Sykehjemmet ble åpnet høsten 1992 og har plass til 60 beboere fordelt på seks bogrupper med 10 beboere i hver. Første etasje er spesielt godt tilrettelagt for demente med direkte utgang til sansehage. Her er det tre grupper for demente langtidsbeboere. I annen etasje har vi tre grupper for somatisk langtidsbeboere.

Sykehjemmet har et eget aktivitetsrom. Her kan beboerne ha ulike aktiviteter som til dømes sykling, bowling og ulike brettspill.

Sykehjemmet har et eget storkjøkken hvor det blir produsert nylaget lunsj og middag til beboerne, samt eget vaskeri- og renholdspersonell.

Den senere tid er det opparbeidet fire sansehager rundt bygget med direkte tilkomst fra stuene i første etasje.

Dagtilbud og aktiviteter

Enhet for aktivitet og mestring driver et dagsenter på Lyngbøtunet. Dagsenteret gir tilbud til hjemmeboende eldre i bydelen. I tilknytning til sykehjemmet er det serviceboliger hvor leietakerne har tilbud om å delta på våre fellesarrangementer. I bygget finnes fotpleier og frisør.

Vi har samarbeidspartnere (venneforeningen) som står for festlige aktiviteter for beboere. I tillegg kommer sykehjemmets egne kulturarrangementer.

Vi har en egen aktivitets- og frivillighetskoordinator som jobber opp mot frivillige og med å arrangere ulike aktiviteter for beboerne våre.

Kompetanse og satsningsområder

Sykehjemmet er aktiv i opplæring og rekruttering til helsefaget og oppfordrer også ansatte til fordypning i faget. Resultatet av dette er at sykehjemmet innehar spesialkompetanse innen geriatri, psykiatri og administrasjon og ledelse.