Gå tilbake til:
Du er her:

Sansemotorikk

Hva er sansemotorikk, og hvorfor er det viktig?

Rammeplanen sier om sansemotorikk: "Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer og kunnskaper på mange områder".

I Lyngfaret barnehage har vi i mange år jobbet metodisk med sansemotorikk, både på stor og liten avdeling. Sansemotorikk handler om samspillet mellom sansene og bevegelsesapparatet.

Vi bruker sansene for å kunne utføre bevegelser, og vi bruker bevegelser for å kunne sanse. Når sansene trenes blir man mer bevisste på dem. Foruten smak, hørsel og syn har vi sansene: den vestibulære sans (balanse/likevektsansen), den kinestetiske sans (muskel/leddsansen) og den taktile sans (berøringssansen). Gjennom å stimulere disse sansene, blir de grunnleggende bevegelsesformene styrket og automatisert.

I begrepet grunnbevegelser ligger det å rulle, åle, krype, hoppe, hinke, galoppere, løpe og snurre . Det er svært viktig at barn får automatisert de grunnleggende bevegelsene, fordi det å mestre disse, åpner opp for at man blir mottakelig for læring, utvikling og nye inntrykk. Alle barn trenger aktiviteter som stimulerer dette samspillet. Gjennom sansemotorisk utvikling får barn et stadig mer meningsfullt og helhetlig bilde av seg selv og verden omkring.

Sansemotoriske øvelser er med på å styrke barns sanseoppfatning, språkoppfattelse og identitet. Hos oss har vi hatt særlig fokus på betydningen sansemotorikk har i forhold til språkutvikling. En godt fungerende sansemotorikk danner grunnlaget for blant annet lese og skriveutvikling.

Vi bruker for eksempel "eventyr" og sanger der munnmotorikken blir vektlagt. Alle symetriske bevegelser er viktige for at hjernehalvdelene skal samarbeide, derfor tilrettelegger vi daglig for sanger med bevegelser som f.eks. klapping.

Barn får sansemotorisk stimuli hver dag, gjennom leken (all lek stimulerer f.eks. vestibulærsansen), men samtidig er det viktig at vi også gir barna sansemotorisk stimuli, gjennom mer styrte aktiviteter. Vi bruker et sansemotorisk opplegg med bevegelser og sanger, som er direkte knyttet opp mot stimulering av de tre nevnte sansene og grunnbevegelsene.

I tillegg til det sansemotoriske opplegget, har vi massasje med barna. Da både mottar og gir de massasje til hverandre og vi følger et fast opplegg med gjentagende øvelser. Vi tilrettelegger også for lekaktiviteter der barna får snurre, åle osv., og vi er bevisste på barns behov for boltrelek.

En dag i uken får vi bruke gymsalen på Vadmyra skole til ulike motoriske aktiviteter. Herunder kommer leker som "Kom hjem, mine barn", "Kongen befaler" og ulike varianter av hinderløyper, der sansemotoriske øvelser passer godt inn.

Sansemotorikk har en naturlig plass i barns lek
Sansemotorikk har en naturlig plass i barns lek
null
Elefanttogrekke
Elefanttogrekke
null
Flygesangen
Flygesangen
null
Balansere, på tå!
Balansere, på tå!
null
Elefantballett!
Elefantballett!
null
Snurredisse  på leirplassen..
Snurredisse på leirplassen..
null
.. og i barnehagen
.. og i barnehagen
null
Kom mine barn!
Kom mine barn!
null
Massasje
Massasje
null
Hinderløype!
Hinderløype!
null