Gå tilbake til:
Du er her:

Ny løsning for søknad om redusert foreldrebetaling

Foresatte som skal søke om redusert foreldrebetaling skal nå registrere og sende søknaden inn via Vigilo. For mer informasjon se innbyggerhjelp på kommunens nettsider:

Du kan ha rett til lavere foreldrebetaling i barnehagen.
Familier som har lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for plass i barnehage.
Mer informasjon finner du på Bergen kommunes nettsider; her

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo