Planleggingsdager 2023-2024

Her er våre planleggingsdager for barnehageåret 2023-2024

  • 16. august 2023
  • 11. september 2023
  • 03. november 2023
  • 02. januar 2024
  • 10. mai 2024