Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Mottaks- og oppfølgingssenteret på Nesttun tilbyr et sosialt fellesskap, aktiviteter og helsetjenester til rusavhengige.

MO-senteret er et lavterskeltilbud for rusavhengige.

Vi har blant annet følgende tilbud:
  • Måltider med næringsrik, hjemmelaget mat.
  • Helserom med drop-in sykepleiertjenester.
  • Sosionomer og miljøterapeuter som kan gi sosialfaglig oppfølging, veiledning, hjelp og støtte i forhold til øvrig hjelpeapparat.
  • PC-er og telefon til utlån. Returordning for brukerutstyr. Dagsverket hver torsdag kl 09:30
  • Utsalg for Megafon-blader og administrering av selgerplasser på Nesttun senter og Kilden senter.
  • Gatejuristen har saksmottak hos oss siste onsdag hver måneden.
  • Kreativt rom med mulighet for maling/tegning/søm/gitarspill m.m.
  • Kjøkkenhage og hyggelig uteområde.

Vi arrangerer årlig Nestenfestivalen; en musikkfestival for nærmiljøet, i samarbeid med lokale aktører.

Vi er åpen - mandag til fredag 09-18.

Velkommen!

Du kan lese mer om MO-senteret Nesttun og tilbud og aktiviteter her.