Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Myrsæter bo og rehabiliteringssenter er et byomfattende tilbud for mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusutfordringer (ROP) og som er motivert for endring. I samarbeid med klienten jobbes det med kartlegging, endring, rehabilitering, stabilisering og rusmestring.

Myrsæter bo og rehabiliteringssenter er en institusjon med 12 plasser.

Myrsæter bo og rehabiliteringssenter har to underavdelinger for samme målgruppe:

Landåsveien Bofelleskap med 5 plasser.
Vågsbotn Botilbud med 3 plasser.

Les mer om oss

Sømløst forløp unge

Lokal retningslinje – unge voksne med rusmiddelproblemer