Gå tilbake til:
Du er her:
Myrsæter
Myrsæter bo og rehabiliteringssenter
Bilde: Kari Ingvaldsen

Om oss

Myrsæter bo og rehabiliteringssenter er et rehabiliteringstilbudtilbud for mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusutfordringer (ROP).

Rehabiliteringssenteret på Breisetin er en institusjon med 12 plasser. Tilbudet er beregnet på mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusutfordring (ROP) og passer for dem som er motivert for endring.

Behandlingstilbudet går ut på kartlegging, endring, rehabilitering, stabilisering og rusmestring. Oppholdet kan vare fra et halvt til to år.

lnnsøking kan skje via lege, psykolog, NAV eller kriminalomsorgen. NAV skal alltid kontaktes for samtykke til søknaden. Søknaden skal inneholde en sosialrapport med historikk og dokumentasjon på psykiske utfordringer og rushistorie. Søknaden sendes til Forvaltningsenhet psykisk helse.

Myrsæter bo og rehabiliteringssenter har to underavdelinger:

Landåsveien bofelleskap

Myrsæter Landåsveien
Landåsveien bofelleskap
Bilde: Kari Ingvaldsen

Landåsveien bofellesskap har 5 plasser innen samme målgruppe. Her bor beboerne i egne leiligheter, og er tilknyttet en personalbase i bygget for oppfølging og fellesaktiviteter. I bofellesskapet jobbes det med stabilisering, selvstendighet, trygge rammer og forutsigbarhet i hverdagen.

Vågsbotn botilbud

Vågsbotn botilbud har 3 plasser innen samme målgruppe. Dette er et forsterket botilbud med tette rammer og oppfølging i en mindre enhet. Også her bor beboerne i egne leiligheter, og er tilknyttet en personalbase i bygget for oppfølging og fellesaktiviteter. Ved botilbudet jobbes det med stabilisering, selvstendighet, trygge rammer og forutsigbarhet.

Myrsæter vågsbotn
Vågsbotn botilbud
Bilde: Kari Ingvaldsen