Myrsæter
Myrsæter bo og rehabiliteringssenter
Bilde: Kari Ingvaldsen

Om oss

Myrsæter bo og rehabiliteringssenter er et rehabiliteringstilbudtilbud for mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusutfordringer (ROP).

 

Rehabiliteringssenteret på Breistein er en institusjon med 12 plasser. Tilbudet er beregnet på mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusutfordring (ROP) og passer for dem som er motivert for endring. Tilbudet er rusfritt.

Behandlingstilbudet går ut på kartlegging, endring, rehabilitering, stabilisering og rusmestring. Oppholdet kan vare fra et halvt til to år.

lnnsøking kan skje via lege, psykolog, NAV eller kriminalomsorgen. NAV skal alltid kontaktes for samtykke til søknaden. Søknaden skal inneholde en sosialrapport med historikk og dokumentasjon på psykiske utfordringer og rushistorie. Søknaden sendes til Forvaltningsenhet psykisk helse.

Myrsæter bo og rehabiliteringssenter har en underavdelinger:

Landåsveien bofelleskap:

Myrsæter Landåsveien
Landåsveien bofelleskap
Bilde: Kari Ingvaldsen

Landåsveien bofellesskap har 9 plasser innen samme målgruppe. Her bor beboerne i egne leiligheter, og er tilknyttet en personalbase i det ene bygget for oppfølging og fellesaktiviteter. I bofellesskapet jobbes det med stabilisering, selvstendighet, trygge rammer og forutsigbarhet i hverdagen.