Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Ny sjanse er et tilbud til innvandrere som har behov for kvalifisering for å komme i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet kan inneholde norskopplæring, arbeidspraksis, yrkesopplæring og veiledning.

Jobb gjennom Ny sjanse

Med utgangspunkt i jobbønske hjelper Ny sjanse til å finne praksisplass i akturelle bedrifter i Bergen. Dette er bedrifter som både kan gi opplæring og har jobbmuligheter på sikt. Arbeidspraksis gir den enkelte viktig erfaring fra arbeidslivet. Arbeidsgiveren kan også være referanse for den enkelte når en søker jobb og en kan få god attest.

Du finner mer informasjon om virksomheten til Ny sjanse i årsrapportene.