Begge har både tegnspråk og norsk som morsmål
Trude Raad og Anita Hafstad Norheim er tegnspråklige veiledere ved Rådgivningskontoret
Bilde: Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde

Om oss

Rådgivningskontoret for hørselshemmede bistår deg som har hørselshemming/kombinert syns- og hørselshemming, slik at du skal få tilgang til samme tjenestetilbud som hørende har.

Kontaktinformasjon:

 • Trude Raad:
  • Mobil/facetime: 408 74 824
  • Epost: trude.raad@bergen.kommune.no
 • Anita Hafstad Norheim:
  • Mobil/facetime: 408 15 953
  • Epost: anita.norheim@bergen.kommune.no

Trude og Anita har både norsk og tegnspråk som morsmål, og lang erfaring i å arbeide med tegnspråklige brukere med nedsatt hørsel og/eller kombinert syns- og hørselstap.  Vi har tett samarbeid internt i avdelingen og med andre avdelinger og enheter knyttet til hørsel, for at våre brukere skal få et så godt tilbud som mulig. Vi holder til i Frisklivssentralen, Damsgårsveien 40. Annenhver torsdag er vi tilgjengelige i Bergen Døvesenters lokaler.

Vi tilbyr: 

 • Informasjon om rettigheter til brukerne og deres nettverk
 • En-til-en samtaler med råd og veiledning etter behov
 • Bistand med å skrive søknader
 • Bistand til å koordinere samarbeid mellom våre brukere og andre offentlige kontor/tjenester
 • Mestringskurs for ungdommer med sterkt nedsatt hørsel, i samarbeid med Statped
 • Vi ønsker videre å gi hørselshemmede, døve og døvblinde like gode mestrings- og læringstilbud som det andre innbyggere i kommunen får hos Frisklivssentralen. I samarbeid med de andre fagtjenestene i avdelingen,  arbeider vi derfor med å utvikle og tilrettelegge følgende tilbud til døve og hørselshemmede:
  • Mestringskurs for voksne og eldre
  • Sterk og stødig treningsgruppe for eldre 
  • Turgruppe for døvblinde
  • Temakafe med undervisning og ulike aktuelle temaer for deg som har hørsels- og/eller kombinert syns- og hørselstap