Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Rådgivningskontoret for hørselshemmede gir blant annet informasjon om hvilke rettigheter du har, både vanlige rettigheter og spesielle tjenester for deg som hørselshemmet .

Hørselshemmede utestenges i større grad enn andre funksjonshemmede fra det hørende samfunns språkmiljø.

Hørselshemmede har derfor behov for personer med kompetanse i å kunne kommunisere med dem og som har kunnskap om hva det innebærer å vokse opp og å leve som hørselshemmet. 

Ved opprettelsen av tjenesten ble det derfor lagt vekt på at kontoret skulle være et lavterskeltilbud, sentralt plassert i Bergen sentrum og lett tilgjengelig for brukerne.