Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Rask psykisk helsehjelp tilbyr hjelp i form av kurs, samtaleterapi og assistert selvhjelp til personer med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblemer.

Behandlingen gis av et tverrfaglig team som er spesialisert på kognitiv atferdsterapi.