Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avlastningsboligene er et tilbud for å avlaste pårørende som har barn med spesielle behov boende hjemme.

Avlastningsboligene fungerer som en forlengelse av hjemmet mens brukerne er på opphold, og avlastningsboligene skal sikre brukerne et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet.

Sandalstunet avlastning har 4 plasser til barn og unge med utviklingshemming.

Hvor holder vi til?

Sandalstunet avlastningsbolig ligger like ved Nesttun i Fana. Kjør inn Sandalsveien ved Møller bil på Nesttun, kjør ca. 400m og ta av til venstre over en liten bro, Sandalsåsen. Vi er nummer 7.

Hvem får avlastning hos oss?

Vi gir et heldøgnstilbud om avlastning og har 4plasser. Våre brukere er barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming i alderen 14-38 år pr. 9/9 2021.

Hvem jobber på Sandalstunet?

Det er 8,16  årsverk / 14 personer som jobber ved Sandalstunet. Medarbeiderne er engasjerte og de fleste har lang erfaring. 

Vi har ulik yrkesbakgrunn; vernepleier, sykepleier, hjelpepleier, omsorgsarbeider, assistenter og studenter.

Hva er viktig hos oss?

Vi verdsetter åpenhet, respekt, trygghet og glede.

Det er viktig at hver enkelt bruker har det bra under oppholdet, og at de kommer sammen i grupper der en over tid kan bygge gode relasjoner og vennskap.

Hva gjør vi på Sandalstunet?

Inne:
Lek og spill
Tegner og maler
Hobbyaktiviteter
Sang, dans og trim
Tv-kos
Feirer bursdager og har besøk
Vi lager mat

Ute:
Fotball
Håndball
Basketball
Gjemmespill
Bader (om sommeren)
Går på tur i nabolaget og flere alternativer
Diverse aktiviteter på utearealet ved Tveiterås skole 
Griller 

Hva gjør vi utenfor Sandalstunet?

Bowling, kino, kafe-besøk, Klubbkvelder, følger til faste aktiviteter når det er mulig. Vil-vite, Fysak, Ablegøyer, Fløyen, med mer.

Hvem samarbeider vi med?

Foreldre, barnehage, skole eller dagsenter / arbeidsplassen
Støttekontakter, botjenesten, forvaltningsenheten
Andre avlastningsboliger 

Vil du/dere komme på besøk?

Ønsker du å vite mer eller bare se deg om? Ring og avtal et treff.
Vi forteller gjerne om hva avlastningstilbud kan være