Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av sykehjemmets inngangsparti

Om oss

Landås Menighets eldresenter skal skape et godt sted å være for alle som har tilhørighet ved eldresenteret. Sykehjemmet har driftsavtale med Bergen kommune.

Beliggenhet

Landås menighets eldresenter (LME) ligger sentralt på Landås ved siden av Landåshallen og vis à vis Landås skole og Ulriken bydelssenter og Ulrikstunet serviceboliger. Foran institusjonen går Landåsveien og bak ligger en park i en skråning med Landås kirke på toppen.

Bygning

LME har 80 sykehjemsplasser. Eldresenteret har i tillegg 18 trygdeleiligheter der Bergen kommune disponerer seks av dem. Sykehjemmet er fra 1977, 1985 og 2004 og ble delvis ombygget til bare ensengsrom i 2004. I 2019 gjorde vi om aldershjemsplassene våre til sykehjemsplasser. Vi består nå av tre avdelinger med tre poster på hver.

Det er fine uteområder rundt institusjonen på tross av bynær beliggenhet, med en stor terrasse i front og et atrium bak sykehjemmet. På terrassen er det en takhage som brukes mye sommerhalvåret, og der barnehager i området har kasser som de dyrker grønnsaker og andre vekster som kan spises.

Dagtilbud og aktiviteter

LME har et dagsenter med 14 plasser (ca. kl. 9.30. – 14.30. fem dager i uken).
I tillegg har vi en kantine for ansatte  med mulighet for middagsservering for beboere i trygdeleilighetene.

Vi har mange ulike arrangementer der både beboere på eldresenteret, beboere i trygdeleilighetene og dagsenteret deltar.

Kompetanse og satsingsområder

LME har en skjermet post for demente og en for psykogeriatriske pasienter. I tillegg to poster som er tilrettelagt for demente. Vi har ansatte med høy kompetanse, men satser likevel på en stor grad av kompetanseheving for personalet vårt, så vi er klar til å møte de utfordringene som er og som kommer innen eldreomsorgen.

Bilde av beboere og ansatte på terassen en solskinnsdag