Forsiden og inngangspartiet til Landås menighets eldresenter
Bilde: Morten Hauken

Om oss

Landås menighets eldresenter skal skape et godt sted å være for alle som har tilhørighet ved eldresenteret. Sykehjemmet har driftsavtale med Bergen kommune.

Landås menighets eldresenter (LME) har 80 sykehjemsplasser fordelt på tre avdelinger med tre poster på hver avdeling. Vi har en skjermet post for demente og en for psykogeriatriske pasienter. I tillegg har vi to poster som er tilrettelagt for demente.

Eldresenteret har i tillegg 18 trygdeleiligheter der Bergen kommune disponerer seks av dem.

Beliggenhet

Landås menighets eldresenter (LME) ligger sentralt på Landås ved siden av Landåshallen og vis à vis Landås skole, Ulriken bydelssenter og Ulrikstunet serviceboliger. Foran institusjonen går Landåsveien og bak ligger en park i en skråning med Landås kirke på toppen.

Bygning

Sykehjemmet er fra 1977, 1985 og 2004 og ble delvis ombygget til bare ensengsrom i 2004. I 2019 gjorde vi om aldershjemsplassene våre til sykehjemsplasser. 

Det er fine uteområder rundt institusjonen på tross av bynær beliggenhet, med en stor terrasse i front og et atrium bak sykehjemmet. På terrassen er det en takhage som brukes mye sommerhalvåret, og der barnehager i området har kasser som de dyrker grønnsaker og andre vekster som kan spises.

Dagtilbud og aktiviteter

LME har et dagsenter med 14 plasser som er åpent fra kl 09.30 til kl. 14. 30 i ukedagene. I tillegg har vi en kantine for ansatte med mulighet for middagsservering for beboere i trygdeleilighetene.

Vi har mange ulike arrangementer der både beboere på eldresenteret, beboere i trygdeleilighetene og dagsenteret deltar.

Kompetanse og satsingsområder

Vi har ansatte med høy kompetanse, men satser likevel på en stor grad av kompetanseheving for personalet vårt slik at vi kan møte de utfordringene som er og som kommer innen eldreomsorgen.

Hjemmeside

Les mer om oss på vår egen hjemmeside.

Bilde av beboere og ansatte på terassen en solskinnsdag
 
Bilde: