Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldreundersøkelse 2022

Bergen kommune benytter den nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet.

Formålet med undersøkelsen er å gi foreldre anledning til å si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene, og for kvalitetsarbeidet i barnehagen.

Undersøkelsen vil være åpen fra 1. november til 20. desember 2022.

Vedlagt informasjon fra UDIR:

Informasjon på ulike språk finner du her https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-foreldreundersokelsen-for-barnehage/#a112459

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta!