RSS

Vår profil

Årsplanen 2023 - 2024

Årsplanen er det viktigste arbeidsverktøyet for personalet i hverdagen. Den danner også grunnlag for samarbeid med foreldrene.

Resultatene fra foreldreundersøkelsen 2022 er klar!

Vi vil si tusen takk til alle som brukte tid på å svare på undersøkelsen.

Varme relasjoner

Læring skjer i relasjoner. Det er derfor av stor betydning at voksne tar ansvar for at relasjonene er av høg kvalitet.