Årsplanen 2023 - 2024

Årsplanen er det viktigste arbeidsverktøyet for personalet i hverdagen. Den danner også grunnlag for samarbeid med foreldrene.

Årsplanen viser hvordan vi vi jobber for å omsette rammeplanen sitt formål og innhold i barnehagehverdagen til barna, Rammeplan for barnehagen (udir.no)

Årsplanen viser også vi jobber med de lokale føringene i Sammen for kvalitet - Lek og læring, Bergen kommune - Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

Årsplanen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen.