Om oss

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er et nasjonalt ressurssenter med lokal forankring. Vi bidrar til fag- og tjenesteutvikling og fremmer samarbeid og aktiviteter mellom kommuner.

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestland - Hordaland - er ett av 20 utviklingssentre i landet. Senteret er administrativt forankret i Bergen kommune, men våre aktiviteter og opplæringsprogrammer drives i 17 kommuner i Vestland fylke (Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Kvam, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden). 

Målgruppene er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke. Kommunene får tilbud om og deltar i ulik grad tilknyttet kompetanseprogrammer, prosjekter og nettverk i regi av USHT. Vårt oppdrag fra Helsedirektoratet er å være pådrivere for å spre kunnskap og nasjonale føringer med utgangspunkt i lokale behov.

Du kan lese mer om Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester på den nasjonale nettsiden  Utviklingssenter Vestland (Hordaland). Her vil du finne mer om våre satsinger og prosjekter. Lokale arrangementer og annet stoff av lokal interesse, blir fortløpende publisert på våre facebookside -www.facebook.com/ushthordaland