Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avlastningsboligen tilbyr døgnavlastning til familier med særskilt tyngende omsorgsbehov.

Nøkkelinformasjon:

  • Barn og unge i alder 0 – 20 år med multifunksjonshemminger 
  • Heldøgns omsorgstilbud
  • Døgnavlastning.
  • 8 plasser og 1 akuttplass 

Hverdagen i avlastningsboligen:

Vestlund avlastning er et heldøgnstilbud til barn og unge med multifunksjonshemning og ulike progredierende sykdommer. Vårt mål er å være en trygg og god avlastning for barn og foreldre. 

Vi har en tilrettelagt bolig.

Barnas behov er alltid i fokus. De har ulike behov og trenger ulike utfordringer. Målet er at alle skal få en best mulig tilrettelegging for god utvikling. 

Kunnskap om og bruk av ulike hjelpemidler er en del av arbeids hverdagen vår. Vi samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten. Under avlastningsoppholdet kan vi være følgepersoner til ulike timeavtaler.

Vi har egne dagsplaner og  benytter de samme kommunikasjonshjelpemidlene som barna/ungdommene bruker på sitt dagtilbud og i hjemmet. 

Vestlund avlastning holder til i eget hus i Fyllingsdalen. Det er på ett plan og tilrettelagt for rullestoler. Vi har traverser på alle soverom, bad, og oppholdsrom.

Vi har et lite sanserom som noen av barna liker å bruke. Matter, pøller og posisjoneringsputer brukes mye til stillingsforandring og i lek. Ellers har vi   flere tilrettelagte leker både bryterstyrte,  lyd og lys leker, aktivitetsleker med mer. 

Avlastningsboligen har egen tjenestebil som blir brukt til å kjøre til og fra aktiviteter og på tur. 

Kompetanse

Vi har mye fagkompetanse i personalgruppen som teller ca. 30 årsverk. Her jobber det sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Vi har også faste helgeassistenter.

Personalgruppen har god formalkompetanse på somatikk og medisin og målrettet miljøarbeid.

Vi jobber tverrfaglig med foreldrene, barnehagen, skole og spesialisthelsetjenesten. 

Forvaltningsenheten i bydelen tildeler og utmåler antall døgn som innvilges. Avlastningsplan og opphold  tilrettelegges i samarbeid med pårørende 2 ganger i året. Det er foreldrene selv som må søke om avlastning. 

Søknadsskjema finner du her:

Bergen kommune - Søknad om pleie- og omsorgstjenester