Om oss

Vurderingskontoret har ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak om pleie- og omsorgstjenester for voksne og eldre i Bergen kommune.

Hos oss jobber saksbehandlere med helsefaglig utdanning.

Under overskriften "Innbyggerhjelp" til venstre finner du oversikt over hvilke tjenester du kan søke om. Lenkene fører deg videre til informasjon om hver enkelt tjeneste. Du finner søknadsskjema under overskriften "Slik søker du".

Dersom du søker om tjenester for første gang, vil vurderingsteam ta kontakt med deg for å avtale kartleggingsbesøk.  

Dersom du søker endrede tjenester, vil en saksbehandler kontakte deg for en kartleggingssamtale. 

På bakgrunn av de opplysningene du gir, og innhentet informasjon fra de ulike tjenestene, vil saksbehandler fatte vedtak. 

Vi har to avdelinger og dersom du ønsker å søke om tjenester må du sende søknaden til:

For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:

  • Vurderingskontor for voksne og eldre 
    Postboks 7700, 5020 Bergen, tlf.  55 56 70 70

For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:

  • Vurderingskontor for voksne og eldre
    Postboks 7700, 5020 Bergen,  tlf. 55 56 51 90