Kart over Åsane

Se bydelskart, som også viser deg hvor kommunens tjenestesteder befinner seg.

Aktuelle kunngjøringer i Åsane

Få oversikt over aktuelle arealplaner og utbyggingsavtaler som for tiden ligger ute til høring eller offentlig ettersyn og gjelder i Åsane.