Kart over Ytrebygda

Se bydelskart, som også viser deg hvor kommunens tjenestesteder befinner seg.

Aktuelle kunngjøringer i Ytrebygda

Få oversikt over aktuelle arealplaner og utbyggingsavtaler som for tiden ligger ute til høring eller offentlig ettersyn og gjelder i Ytrebygda.