Gå tilbake til:
Du er her:

Her finner du budsjettdokumentene

Byrådets forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022 er heldigitalt, men finnes også i PDF-utgave. Du finner det her.

Bystyret har nå vedtatt budsjettet

Bystyret vedtok bybudsjettet den 19. desember 2018. Budsjettdebatten på web-TV og alle aktuelle lenker til den politiske behandlingen finner du her.

Budsjettet på 1-2-3

Her finner du i korte trekk innholdet i vedtatt bybudsjett med endringer fra 2018.

Investeringer

Byrådet foreslår å investere for 14,3 milliarder kroner de neste fire årene.

Avgifter og gebyrer

Her er vedtatte avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2019.

Tilskudd

Bystyret har vedtatt å øke tilskuddene til lag og organisasjoner for 2019 med 16,1 millioner kroner til 352 millioner kroner.