Gå tilbake til:
Du er her:

Her finner du budsjettdokumentene

Byrådets forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022 er heldigitalt, men finnes også i PDF-utgave. Du finner det her.

Siste tilleggsinnstilling til bybudsjettet er klar

Byrådet legger frem andre og siste tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplanen for 2019-2022. Budsjettforliket på Stortinget er innarbeidet i tillegg til andre kjente forhold.

Budsjettet på 1-2-3

Her finner du i korte trekk innholdet i byrådets forslag til bybudsjett med endringer fra 2018.

Investeringer

Byrådet foreslår å investere for 14,3 milliarder kroner de neste fire årene.

Avgifter og gebyrer

Her er byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2019.

Tilskudd

Byrådet foreslår å øke tilskuddene til lag og organisasjoner for 2019 med 16,1 millioner kroner til 352 millioner kroner.

Partienes budsjettforslag for 2019

Rett før budsjettet behandles i bystyret, kommer partiene i bystyret med sine budsjettforslag. De kommer til å bli publisert her når de er klare.