Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Budsjettdokumentene

Her finner du alle budsjettdokumentene og tertialrapporter i 2019.

1. tertialrapport 2019

Byrådet har lagt fram økonomirapporten for 1. tertial, det vil seie dei fire første månadane i 2019. Rapporten syner den økonomiske stoda til kommunen.

Legg fram 2. tertialrapport for 2019

Byrådet har lagt fram den andre tertialrapporten i 2019 om økonomien i kommunen. Prognosen viser eit mindreforbruk samanlikna med budsjett på 176,2 millionar kroner.