RSS

Kortversjon av vedtatt budsjett for 2020

I denne digitale kortversjonen finner du oppdaterte tall for handlings- og økonomiplanen for årene 2020-2023.

2. tertialrapport 2020

Lenke til byrådets økonomirapport etter 2. tertial 2020.

1. tertialrapport 2020

Her kommer du direkte til den digitale versjonen av byrådets forslag til 1. tertialrapport 2020. Rapporten beskriver den økonomiske situasjonen i årets fire første måneder.