Gå tilbake til:
Du er her:

Gå direkte til budsjettdokumentet

Byrådet har lagt frem forslag til handlings- og økonomiplan for årene 2020-2023. Gå direkte til den digitale fremstillingen av budsjettet her.

Legg fram tilleggsinnstilling til bybudsjettet

Byrådet har lagt fram tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplan 2020-2023. I saka har byrådet innarbeidd naudsynte endringar som følgje av statsbudsjettet og andre kjende høve.

Driftsbudsjett på 22,4 milliarder

Her finner du i korte trekk innholdet i forslaget til budsjett for driften av Bergen kommune i 2020 med endringer fra 2019.

Investerer for 12,5 milliarder

Byrådet foreslår å investere for 12,5 milliarder kroner de neste fire årene.

Avgifter og egenbetalinger for 2020

Her finner du byrådets forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Bergen kommune i 2020.

Tilskudd for 279 millioner kroner

Byrådet foreslår å gi tilskudd for 279 millioner kroner i 2020. Finn tilskuddslisten her.

Se finanstalen på bystyrets web-TV

Finansbyråd Håkon Pettersen har nå presentert budsjettforslaget for bystyret. Du kan spole tilbake på direktesendingen for å se hele talen.

Budsjettskolen - hva skjer nå?

Hva skjer etter at byrådet har lagt frem et budsjettforslag? Alt om budsjettprosess, veien til vedtak og hvordan du kan gi innspill, ser du her.