Gå tilbake til:
Du er her:

2. tertialrapport 2020

Lenke til byrådets økonomirapport etter 2. tertial 2020.

132 millioner kroner ekstra i koronautgifter for kommunen

Byrådet la i dag frem forslaget til 2. tertialrapport. Der fremkommer det at Bergen kommune har ytterligere 132 millioner kroner i koronautgifter sammenlignet med 1. tertial.

Korona gir nye ekstrautgifter på 247 millioner kroner

Byrådet foreslår å bevilge 247 millioner kroner til å dekke inn ekstrautgiftene kommunens tjenester har hatt så langt grunnet koronakrisen. Tertialrapporten tar høyde også for fremtidig usikkerhet.

1. tertialrapport 2020

Her kommer du direkte til den digitale versjonen av byrådets forslag til 1. tertialrapport 2020. Rapporten beskriver den økonomiske situasjonen i årets fire første måneder.

Kortversjon av vedtatt budsjett for 2020

I denne digitale kortversjonen finner du oppdaterte tall for handlings- og økonomiplanen for årene 2020-2023.

Driftsbudsjett på 22,5 milliarder

Her finner du i korte trekk innholdet i til budsjett for driften av Bergen kommune i 2020 med endringer fra 2019.

Investerer for 11,5 milliarder

Bystyret har vedtatt å investere for 11,5 milliarder kroner de neste fire årene.