Budsjettdokumentene

Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023 er heldigitalt. Her finner du lenker til all dokumentasjon underveis i budsjettprosessen.

2. tertialrapport 2020

1. tertialrapport 2020

Oppdatert kortversjon av handlings- og økonomiplan

Detaljering av budsjettet

Tilleggsinnstilling 2

Tilleggsinnstilling 1

Innstilling 1

DIGITAL VERSJON
Innstilling 1 til Handlings- og økonomiplan 2020-2023

PDF-UTGAVE
Innstilling 1 til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 (PDF)