Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Her finner du vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Tertialrapporter

Oppdatert kortversjon

Budsjettdokumentene

Innstilling 1 – Handlings- og økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021

Tilleggsinnstilling 1

Tilleggsinnstilling 2

Nyttige snarveier

Investeringsprogram 2021-2024

Gebyrer og egenbetalinger 2021

Fordeling av tilskudd 2021

Disponering av driftsrammen 2021

Budsjettavtale og alternative budsjettforslag

Budsjettekniske spørsmål

Budsjettekniske spørsmål er et institutt hvor bystyrets partigrupper kan få oppklart eller utdypet spørsmål om byrådets budsjettfremlegg.

Åpne data

Det gjøres også oppmerksom på at Åpne data i byrådets budsjettforslag inneholder et komplett tallgrunnlag for hele handlings- og økonomiplanen.