Gå tilbake til:
Du er her:

Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Her finner du byrådets forslag til budsjett for Bergen kommune i 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Budsjettdokumentene

Erlend Horn taler til bystyret
Finansbyråd Erlend Horn holder finanstalen under bystyremøtet 20. oktober.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Nyttige snarveier

Videre prosess

Bystyret skal behandle budsjettet 16. desember. Frem mot budsjettmøtet vil byrådet komme med tilleggsinnstilling til budsjettet.  Tilleggsinnstillingene vil sammen med endelig vedtatt budsjett også bli tilgjengelig på denne siden.