Gå tilbake til:
Du er her:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Her finner du byrådets forslag til budsjett for Bergen kommune i 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Budsjettet for 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022-2025 blir behandlet av Bergen bystyre 15. desember 2021. Utvalg for finans, kultur og næring avgir innstilling 7. desember 2021. 

Oppdatert kortversjon

Budsjettdokumentene 

Innstilling 1 – Handlings- og økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022  

Tilleggsinnstilling 1
Tilleggsinnstilling 2
 

Nyttige snarveier 

Budsjettekniske spørsmål 

Budsjettekniske spørsmål er et institutt hvor bystyrets partigrupper kan få oppklart eller utdypet spørsmål om byrådets budsjettfremlegg. 

Åpne data 

Det gjøres også oppmerksom på at Åpne data i byrådets budsjettforslag inneholder et komplett tallgrunnlag for hele handlings- og økonomiplanen.

Byrådets fremleggelse av budsjettet