Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Her finner du vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025. Du finner også all tilgjengelig dokumentasjon for budsjettet og alternative budsjettforslag.

Budsjettet for 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble vedtatt av Bergen bystyre 15. desember 2021.  

Tertialrapporter

Kortversjon av vedtatt budsjett

Nyttige snarveier 

Notater til bystyret

Åpne data 

Åpne data inneholder et komplett tallgrunnlag for den vedtatte handlings- og økonomiplanen.

Budsjettdokumentene som ligger til grunn for vedtaket 

Innstilling 1 – Handlings- og økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022  

Tilleggsinnstilling 1
Tilleggsinnstilling 2
 

Budsjettekniske spørsmål 

Budsjettekniske spørsmål er et institutt hvor bystyrets partigrupper kan få oppklart eller utdypet spørsmål om byrådets budsjettfremlegg. 

Budsjettavtale og alternative budsjettforslag