Gå tilbake til:
Du er her:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Her finner du vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025. Du finner også all tilgjengelig dokumentasjon for budsjettet og alternative budsjettforslag.

Budsjettet for 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022-2025 ble vedtatt av Bergen bystyre 15. desember 2021.  

Tertialrapporter

Kortversjon av vedtatt budsjett

Nyttige snarveier 

Åpne data 

Åpne data inneholder et komplett tallgrunnlag for den vedtatte handlings- og økonomiplanen.

Budsjettdokumentene som ligger til grunn for vedtaket 

Innstilling 1 – Handlings- og økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022  

Tilleggsinnstilling 1
Tilleggsinnstilling 2
 

Budsjettekniske spørsmål 

Budsjettekniske spørsmål er et institutt hvor bystyrets partigrupper kan få oppklart eller utdypet spørsmål om byrådets budsjettfremlegg. 

Budsjettavtale og alternative budsjettforslag