Gå tilbake til:
Du er her:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Her finner du byrådets forslag til budsjett for Bergen kommune i 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Budsjettdokumentene 

Innstilling 1 – Handlings- og økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 
 

Nyttige snarveier 

Budsjettekniske spørsmål 

Budsjettekniske spørsmål er et institutt hvor bystyrets partigrupper kan få oppklart eller utdypet spørsmål om byrådets budsjettfremlegg. 

Åpne data 

Det gjøres også oppmerksom på at Åpne data i byrådets budsjettforslag inneholder et komplett tallgrunnlag for hele handlings- og økonomiplanen.

Innspill til bystyreutvalgenes behandling

Bystyreutvalgene er i gang med sitt budsjettarbeid. I denne prosessen er det mulig å komme med innspill.

Byrådets fremleggelse av budsjettet