Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Her finner du vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026. Du finner også all tilgjengelig dokumentasjon for budsjettet og alternative budsjettforslag.

Budsjettet for 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023-2026 ble vedtatt av Bergen bystyre 14. desember 2022.  

Revidert budsjett og tertialrapporter

Kortversjon av vedtatt budsjett

Kortversjon av budsjettet oppdatert med vedtaket og detaljeringssak

Nyttige snarveier 

Budsjettdokumentet

Innstilling 1 – Handlings- og økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023  

Se gjerne leseveiledningen vår som kan lette veien til det du er på utkikk etter.

 

Tilleggsinnstillinger

Tilleggsinnstilling 1 - Handlings- og økonomiplan 2023-2026
Tilleggsinnstilling 2 - Handlings- og økonomiplan 2023-2026
 

Notater til bystyret


Åpne data 

Åpne data inneholder et komplett tallgrunnlag for den foreslåtte handlings- og økonomiplanen.


Budsjettekniske spørsmål 

Budsjettekniske spørsmål er et institutt hvor bystyrets partigrupper kan få oppklart eller utdypet spørsmål om byrådets budsjettfremlegg. 

Budsjettavtale og alternative budsjettforslag

Budsjettavtale mellom Ap, V, H, KrF og Sp

Høyres alternativt budsjett 2023
FP alternativt budsjett 2023 
KrF alternativt budsjett 2023
MDGs alternative bybudsjett for 2023
Rødt alternativt bybudsjett Bergen 2023
SVs helhetlige alternative budsjett for 2023
Senterpartiets alternative budsjett for 2023