Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Vedlegg

Leseveiledning til handlings- og økonomiplanen

Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 blir publisert digitalt. I denne leseveiledningen får du en pekepinn på oppbygningen av budsjettdokumentet og hva du finner hvor.

Vedlegg til handlings- og økonomiplanen

Av tekniske årsaker, publiserer vi en del vedlegg som hører til handlings- og økonomiplanen på denne siden.