Gå tilbake til:
Du er her:

Vil du uttale deg om budsjettforslaget?

Bystyreutvalgene er i gang med sitt budsjettarbeid. I denne prosessen er det mulig å komme med innspill.

Enkeltpersoner, lag, organisasjoner og andre som ønsker å uttale seg om budsjettforslaget, har mulighet til å presentere sin sak muntlig i det aktuelle fagutvalget.

Budsjettforslaget

Budsjettdokumentene til byrådets forslag finner du her

Slik gir melder du innspill

Send en e-post til ansvarlig rådgiver (se under). I e-posten skriver du navn på den som møter i utvalget, aktuelt utvalg og kontaktinformasjon. 

Utvalg for helse og sosial  

Tirsdag 1. november klokken 16.00 i bystyresalen i Det gamle Rådhus. Kontaktperson: rådgiver Elise Støver Toft, elise.toft@bergen.kommune.no

Utvalg for miljø og byutvikling  

Torsdag 3. november klokken 16.00 i Teatersalen, Bergen Rådhus. 
Kontaktperson: rådgiver Bjarte Frønsdal, bjarte.fronsdal@bergen.kommune.no

Utvalg for finans, kultur og næring 

Onsdag 9. november klokken 12.00 i Teatersalen, Bergen Rådhus. 
Kontaktperson: rådgiver Frank Wessels, frank.wessels@bergen.kommune.no

Utvalg for barnehage, skole og idrett 

Tirsdag 29. november klokken 16.00 i møterom Store Milde, Bergen Rådhus
Kontaktperson: rådgiver Ida Rambech, ida.rambech@bergen.kommune.no

Det anmodes om å melde innlegg en uke før møte skal holdes og seinest dagen før møte klokken 12.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiveren til det aktuelle utvalget.