Gå tilbake til:
Du er her:

Medlemmer

Bystyret har 67 medlemmer i valgperioden 2015- 2019. Det er 9 politiske partier representert.

Hvem sitter i Bergen bystyre?
Her finner du en oversikt over representantene i Bergen bystyre

Hvilke partier er representert?
Denne valgperioden består Bergen bystyre av 67 representanter og 94 vararepresentanter.

Representantene er fordelt på følgende måte:

  • Arbeiderpartiet: 26 (26)
  • Høyre: 15 (14)
  • Sosialistisk Venstreparti: 7 (5)
  • Fremskrittspartiet: 6 (7)
  • Venstre: 4 (4)
  • Kristelig Folkeparti: 2 (4)
  • Miljøpartiet De Grønne: 1 (4)
  • Rødt: 2 (2)
  • Senterpartiet: 1 (1)
  • Uavhengig: 3 (0)

Tallene i parentes viser representanter i henhold til valgresultatet i 2015.

Representanter som melder seg ut eller bytter parti iløpet av perioden
Medlemmene i bystyret blir valgt inn som representant for et parti, men er samtidig personlig valgt som bystyremedlem i hele valgperioden. I løpet av perioden hender det at medlemmer melder seg ut av sitt opprinnelige parti og inn i et annet eller fortsetter som uavhengige. Slike overganger endrer størrelsen til de partier som er berørt fra møte til møte, avhengig av om de utmeldte stiller i møte eller ikke.