Hvorfor Web-TV?

Politikerne i Bergen ønsker å gjøre bypolitikken mer tilgjengelig for byens innbyggere.

Ordningen med webstream fra bystyremøtene er kommet i stand etter initiativ fra politikerne selv. Marte Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet fremmet forslag om dette i bystyremøtet i juni 2012, og et enstemmig bystyre stilte seg bak.

Målet med web-tv er å gjøre bypolitikken mer tilgjengelig for byens innbyggere og gjennom dette skape større engasjement og en åpnere dialog med innbyggerne.