Gå tilbake til:
Du er her:

Politiske spørsmål og svar

I møter i bystyret kan representantene stille muntlige spørsmål.

Spørsmål i bystyret rettes enten til byrådet/aktuell byråd eller til ordføreren. Spørsmålene besvares i hovedsak muntlig, men spørreren kan kreve skriftlig svar.

Til møtene i bystyrekomiteene kan representantene sende inn spørsmål skriftlig for skriftlig besvarelse. Representantene kan også stille muntlige spørsmål i møtene. De muntlige spørsmålene besvares i hovedsak muntlig, men spørreren kan kreve skriftlig svar. Spørsmål i komiteene rettes enten til aktuell byråd eller til møteleder.

De skriftlige spørsmålene med svar ligger i sin helhet i spørsmålsregisteret. Muntlige spørsmål som ikke er sendt inn skriftlig, er kun omtalt med tema for spørsmålet. Muntlige spørsmål fremsatt i bystyret, 
kan også ses på web-TV.

Her finner du oversikt over spørsmål og svar.

Leter du etter noe i det gamle registeret? Det finner du her.